Hakkımızda
Yapımını üstlendiği tüm işlerde öncelikli olarak kaliteyi, güvenliği ve memnuniyeti hedefleyen bir anlayışla hareket eden Datel Elektrik şimdiye kadar başaryla tamamladığı işlerden kazandığı özgüvenle sağlam adımlarla gelişmeye devam etmektedir.

Misyon

Doğal yaşamı korumak, kaliteye önem tüm olanaklarımızı kullanarak güvenli yaşam alanları ve araçlarını yaratmak, zamanında ve doğru üretim ile insanın güvenini kazanmak, firmamızın temel yol gösterici prensipleri olarak görülmektedir.

Vizyon

İnsana saygı vizyonunda, teknolojinin tüm olanaklarını doğa ile barışık olarak kullanan firmamız tüm dünyada örnek olarak gösterilmeyi kendine hedef olarak belirlemiştir.

Kalite Politikamız

Firmamız vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmetlerini; ulusal ve uluslararası standardlara ve yasal yönetmeliklere uygun olarak, gerekli güvenirlilik ve süratte yerine getirmeyi ilke olarak benimsemiştir. Bu hizmetler; sistematik, detaylı, analitik, disiplinli, süreklilik arz eden ve profesyonelce bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda;

• Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,
• Çevre hizmetleri konusunda, müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vermek,
• Çalışanlarımıza ergonomik ve güvenli bir iş ortamı yaratmak,
• Çalışanların teknik, yönetsel ve davranışsal yeteneklerini geliştirmek,
• Sürekli eğitim ile insana yatırım yaparak daha iyiyi aramak,
• Firmamızın sunduğu hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi için gerekli personel ve kaynakları temin etmek,
• Firmamızın sunduğu hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için hedefler koymak ve hedefleri izlemek,
• Ulusal ve uluslararası standardlara ve yasal yönetmeliklere uygun olarak çevre sektörüne kaliteli ve sorunsuz hizmet vermek
• Müşteriye ait gizli bilgi ve tescilli hakları korumak, tarafsız olmak ve iş ahlakına uygun hareket etmek,
• Çevre ve güvenlik konusundaki performansımızı yükseltmek,
• Şirket karlılığını ve değerini yükseltmek, temel ilkelerimizdir